Scanco AS leverer lager løsninger for ombygging av store vannkraft turbiner fra oljesmurte lager til vannsmurte lager. Våre lagerløsninger er svært miljøvennlige da vi fjerner all olje/fett som kan lekke ut i vassdragene våre. Våre lagersystemer omfatter også utskifting av alle typer olje/fett smurte lagre i wicket gates og lenker.